Odborné konzultácie

Home  >  Služby  > Odborné konzultácie

kon_clinic

Ak ste absolvovali už rôzne liečby, vyskúšali „zaručene“ fungujúce diéty a prípravky, ale necítite sa o nič lepšie ako na začiatku alebo len o málo lepšie, ste na dobrom mieste. Náš prístup zakladáme na tom, že každý človek je odlišný a neexistuje to isté riešenie pre dvoch klientov s tou istou diagnózou. Preto na našej klinike každému klientovi ponúkame individuálnu personalizovanú starostlivosť, ktorá je založená na celostnej a funkčnej medicíne.

Acko

Variant A

K nášmu komplexnému riešeniu patrí diagnostika pomocou laboratórnych testov v špičkových zahraničných laboratóriách, prostredníctvom ktorých ako prvý na Slovensku ponúkame nielen testy črevného ale aj orálneho a vaginálneho mikrobiómu. Náš terapeut vám interpretuje výsledky vašich testov a navrhne vhodnú terapiu, ktorá môže obsahovať aj vhodné probiotiká presne na váš problém. Zahraničné laboratória s ktorými spolupracujeme sa s nami podieľajú na návrhu vhodnej probiotickej liečbe.

Becko

Variant B

Vaše gény nemusia riadiť váš osud! Kľúčom k odomknutiu tohto „doživotného trestu“ je metylácia, biochemický proces, ktorý prebieha vo vašom tele. Metyláciou určitých génov môžete „vypnúť“ svoj genetický sklon napríklad k obezite a chorobám. Tento proces zapínania a vypínania génov je známy ako epigenetika. Epigenetika je vedný odbor, ktorý kombináciou stravy, doplnkov výživy, spánku, úľavy od stresu a zníženého vystavenia toxínom z prostredia (toxínov v našich potravinách, vode, vzduchu a produktoch) umožňuje regulovať génovú expresiu a tým ovplyvniť to, či sa u vás rozvinie nejaké závažné ochorenie alebo nie. A s tým vám radi pomôžeme. Navyše, nemusíte zaplatiť za drahý genetický test!

Cecko

Variant C

Nutričná anamnéza (zhodnotenie výživy na základe 3-denného jedálnička zaslaného vopred) Osobná anamnéza (vyhodnotenie zdravotného dotazníka, zhodnotenie klinických symptómov) Definovanie potravín, ktoré spôsobujú metabolické a iné problémy a návrhy alternatívnych potravín (vrátane nutričných protokolov, ak sú aplikovateľné) Lifestyle návrhy (vrátane lifestyle protokolov, ak sú aplikovateľné) Návrhy výživy a výživových doplnkov a vhodnosť a spôsob užívania Meranie na IMPEDANČNEJ VÁHE: 6 parametrov – celková hmotnosť, % tukov, % svalov, viscerálny tuk, BMI, BMR.. Meranie krvného tlaku a tepu (ak si klient želá) Doplnková služba: Kvantové magnetické meranie tela – hĺbkové meranie analyzátorom zdravotného stavu a telesných funkcií s výstupom merania V prípade záujmu vysvetlenie možnosti komplexného riešnia ďalšieho postupu (napr. 3 a viac mesačný programu zdravia s terapeutickým plánom ), možná zľava na program - pýtajte sa ako si ju uplatniť!

VARIANT A

ODBORNÁ KONZULTÁCIA FUNKČNEJ MEDICÍNY A VÝŽIVY K LAB TESTOM

1. Prvá konzultácia zdarma

Našu spoluprácu začneme tak, že nám v krátkosti zavoláte, alebo prídete na našu kliniku a poviete nám, s čím by ste potrebovali pomôcť, prípadne aký test by ste chceli absolvovať.

2. Odber vzorky

Po zakúpení testu si u nás na klinike vyzdvihnete odbernú sadu, alebo vám príde poštou (za poplatok kurierovi). V pohodlí domova urobíte odber presne podľa našich inštrukcií. Keď vzorku zabalíte, prinesiete nám ju na kliniku v deň odberu, alebo ju kuriér vyzdvihne priamo od vás (vyzdvihnutie kurierom zahrnuté v cene testu).

3. Analýza vzorky

Analýzu mikrobiómu čreva zabezpečuje špičkové mikrobiálne laboratórium vo Veľkej Británii. Než prídu výsledky budete mať čas vyplniť naše dotazníky a poslať nám ich. Tie poslúžia na to, aby si náš terapeut podrobne preštudoval vašu diagnózu, prípadne lekárske správy či výsledky testov.

4. Analýza výsledkov

Po obdržaní výsledkov črevnej analýzy naši terapeuti zanalyzujú výstupy a v prípade potreby prekonzultujú svoje uzávery priamo so špecialistom na daný mikrobióm v laboratóriu vo Veľkej Británii.

5. Konzultácia a odporúčania

Náš terapeut zanalyzuje výstupy z laboratória a vyhodnotí ich vo svetle lekárskych správ, testov a dotazníkov a navrhne terapeutickú liečbu cielenými probiotikami alebo doplnkami výživy. Ak sa vaše symptómy prejavujú už dlhšiu dobu, je možné, že budete potrebovať dlhodobejšiu podporu. V takom prípade vám terapeut odporučí niektorý z našich 3-mesačných programov zdravia.

VARIANT B

ODBORNÁ KONZULTÁCIA FUNKČNEJ MEDICÍNY A VÝŽIVY + EPIGENETICKÝ TEST + PERSONALIZOVANÝ PROTOKOL PODĽA GÉNOV

 

1. Prvá konzultácia zdarma

Našu spoluprácu začneme tak, že nám v krátkosti zavoláte, alebo prídete na našu kliniku a poviete nám, s čím by ste potrebovali pomôcť, prípadne aký test by ste chceli absolvovať.

 

2. Zaslanie dotazníkov

Po rezervácii termínu odbornej konzultácie s klinikou vám bude zaslaný krátky zdravotný dotazník, epigenetický dotazník a 3-dňový jedálniček (so základnými informáciami o vašich cieľoch, stravovacom režime, zdravotnom stave atď.), ktoré vyplníte a spätne zašlete e‑mailom.

 

3. Analýza výsledkov

Terapeut si preštuduje vaše vyplnené formuláre, vrátane vašej anamnézy, liekov a výživových doplnkov, ktoré beriete, a vašich stravovacích a lifestyle návykov a vyhodnotí epigenetický test a vypracuje protokol. 

4. Konzultácia po analýze výsledkov

Počas konzultácie s vami terapeut zosumarizuje zistené informácie zo všetkých spomenutých dotazníkov vrátane výsledkov z epigenetiky a  prezentuje vypracovaný na mieru šitý terapeutický protokol. V protokole vám objasní zaťažené systémy, ktoré treba podporiť, poukáže vám na potenciálne chyby vo výžive a odporučí druhy potravín (a prípadne aj výživové doplnky), ktoré vám pomôžu dostať vaše telo naspäť do homeostázy (rovnováhy) a tešiť sa z plnšieho zdravia.

5. Ďalšie odporúčania

Ak sa vaše symptómy prejavujú už dlhšiu dobu alebo ak ste v minulosti neúspešne riešili svoj stav s niektorými špecialistami cez alopatickú liečbu, je možné, že budete potrebovať dlhodobejšiu podporu pre vyriešenie hlavne chronického ochorenia alebo redukcie váhy. V takom prípade vám terapeut odporučí náš 3-mesačný program zdravia.

VARIANT C

ODBORNÁ KONZULTÁCIA FUNKČNEJ MEDICÍNY A VÝŽIVY

1. Prvá konzultácia zdarma

Našu spoluprácu začneme tak, že nám v krátkosti zavoláte, alebo prídete krátko na našu kliniku a poviete nám, s čím by ste potrebovali pomôcť, prípadne aký test by ste chceli absolvovať.

 

2. Zaslanie dotazníkov

Po rezervácii termínu odbornej konzultácie s klinikou vám bude zaslaný krátky zdravotný dotazník, a 3-dňový jedálniček (so základnými informáciami o vašich cieľoch, stravovacom režime, zdravotnom stave atď.), ktoré vyplníte a spätne zašlete e‑mailom.

 

3. Analýza výsledkov

Počas konzultácie s vami terapeut zosumarizuje zistené informácie zo všetkých spomenutých dotazníkov a objasní zaťažené systémy, ktoré treba podporiť, poukáže vám na potenciálne chyby vo výžive a vašom jedálničku, nasmeruje vás a odporučí druhy potravín (a prípadne aj výživové doplnky) a poskytne neajké protokoly ak to bude aplikovatelne. V prípade merania vysvetlí namerané hodnoty a dá ďalšie odporučenia.