Funkčná medicína

Home  >  Služby  >  Náš prístup > Funkčná medicína

Funkčná medicína

Pýtate sa viac otázok ohľadom vášho zdravia, ako dostávate odpovedí? Potrebovali by ste vysvetlenie toho, prečo sa vám vyvinulo isté ochorenie a čo robiť okrem brania tabletiek? Možno patríte k tým, ktorí by chceli aktívne pristúpiť k zlepšeniu svojho zdravia, alebo pochopiť nielen to, ako zmierniť symptómy, ale aj to, ako odstrániť príčinu vašej choroby, aby ste sa jej v budúcnosti vyhli. Možno ste aj od lekára dostali nejaké návrhy diéty, ale možno sa strácate v tom čo vlastne jesť a čo nejesť pre svoj konkrétny zdravotný problém a ako prispôsobiť svoj životný štýl, aby ste efektívne podporili svoje zdravie.

Funkčná medicína je liečebný prístup, ktorý je založený na dôkazoch (ako napríklad výsledky rôznych testov) a na porozumení a zohľadnení biológických systémov tela a ktorý je zameraný na identifikovaní príčiny ochorenia a na odstránenie týchto príčin. Každý symptóm môže byť jedným z mnohých, ktoré prispievajú k chorobe jednotlivca. Úlohou funkčnej medicíny je rozlíšiť medzi dvomi rôznymi chorobami, ktoré majú podobné symptómy a určiť správny prístup k liečbe (tzv. “differential diagnosis”).

V našej klinike chápeme, že symptómy sú len prejavy choroby, nie choroba samotná. Aplikovaním princípov funkčnej medicíny sa preto snažíme identifikovať hlavnú príčinu akéhokoľvek stavu, ktorý klient môže mať, a používame holistický prístup na odstránenie týchto príčin, a nie symptómov. Naším cieľom je vzdelávať našich klientov a umožniť im zlepšiť ich zdravie, spôsob života a celkovú pohodu.

Female,Medical,Doctor,Working,With,Virtual,Interface,Examining,Human,Male