Odoslaním formulára udeľujete firme NUTRICLINIC, so sídlom Nemocnice Alexandra Wintera n.o.  Rekreačná 4827/2, (poliklinika) Piešťany 92101 IČO: 35 401 222 ako prevádzkovateľovi programu výživového poradenstva NUTRICLINIC na Slovensku, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré ste zadali do formulára, a to k nasledujúcemu účelu.

Osobné údaje sú poskytované preto, aby sme Vám mohli pripraviť ponuku služieb v oblasti výživového poradenstva a ďalej aby sme Vám mohli v primeranom rozsahu zasielať či inak komunikovať obchodné oznámenia týkajúce sa tejto oblasti (najmä v podobe elektronických správ). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to akoukoľvek zrozumiteľnou formou, najlepšie správou na info@nutriclinic.sk. V súvislosti s ponukou služieb Vás budeme kontaktovať najneskôr v lehote 2 mesiacov od poskytnutia súhlasu. Obchodné oznámenie Vám môžeme zasielať (komunikovať) po neurčitú dobu, avšak v súvislosti s každým obchodným oznámením budete mať možnosť odmietnuť ďalšie obchodné oznámenia. Poskytnutie osobných údajov prostredníctvom formulára nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; záleží len na vás.

S ponukou služieb Vás bude výlučne kontaktovať iba NUTRICLINIC a Vaše údaje nebudú poskytnuté  nami nijakým inym tretim stranám. Sme povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a nesmú s nimi nakladať inak, než je stanovené v týchto podmienkach.

Vopred Vás informujeme, že služby v oblasti výživového poradenstva nie sú zdravotnými službami a nenahrádzajú ich. Ak trpíte chorobou alebo chorobným stavom, poraďte sa so svojím lekárom.  Výsledky služieb nutričného poradenstva sú individuálne a závisia od mnohých faktorov, ako je napr. Váš zdravotný stav, dodržiavanie predpísaného režimu, pohybová aktivita a pod.