Program GIT - TRÁVIACI TRAKT

Home  >  Služby  >  Programy zdravia > GIT – TRÁVIACI TRAKT

Všetky choroby začínajú v črevách – Hippokrates

Hoci možno nie úplne všetky choroby začínajú v črevách, veľa štúdií a dôkazov ukazuje, že mnohé chronické a metabolické choroby a tiež rôzne alergie začínajú práve v črevách.

V črevách človeka žije okolo 100 miliárd rôznych organizmov alebo zdravých baktérií, ktoré tvoria 70 % Vášho imunitného systému! Podľa mnohých štúdií Vaše črevné baktérie a integrita črevnej výstelky výrazne ovplyvňujú Vaše celkové zdravie.  Nežiaduce bakteriálne produkty nazývané endotoxíny môžu za určitých okolností prenikať cez výstelku čreva a dostať sa do krvného obehu, čo spôsobuje črevnú priepustnosť, ktorá je známa aj ako „deravé črevo“ (z angl. „leaky guts“).

Váš imunitný systém potom rozpozná tieto cudzie molekuly a napadne ich, čo má za následok chronický zápal, ktorý postihuje celé Vaše telo. Predpokladá sa, že tento zápal spôsobuje najzávažnejšie choroby vrátane obezity, srdcových chorôb, depresie, cukrovky 2. typu, metabolického syndrómu, inzulínovej rezistencie alebo aj rôznych druhov rakoviny či Alzheimerovu chorobu. U nás v NUTRICLINIC vám prostredníctvom nášho intenzívneho 3, 6, alebo 9-mesačného programu pomôžeme, aby ste Vaše trávenie dostali späť do pohody a znovu získali rovnováhu. Telo aj črevá sa Vám tiež odmenia prílivom energie a pocitom šťastia (serotonín).

Fit,,Young,Woman,Holding,A,Heart,Made,Out,Of,Vegetables