Naturopatia

Home  >  Služby  >  Náš prístup > Naturopatia

Alternative,Medicine,Herbs,And,Homeopathic,Globules.,Homeopathy,Medicine,Concept.,Top

Naturopatia

Naturopatia je holistický prístup starostlivosti o zdravie, ktorý podporuje vlastné samoliečebné mechanizmy tela a ktorý využíva rôzne prístupy prírodnej liečby – naturopatickú výživu, aromaterapiu, kvantovú fyziku (biorezonanciu), životný štýl a naturopatickú psychosociálnu podporu.

Príroda má liečivú silu
•Telo sa dokáže vyliečiť samo za predpokladu, že dostane správne podmienky liečby.

Lieči príčinu, nie symptóm
• Otázkou nie je, čo je to choroba, ale prečo vznikla, odkiaľ sa vzala a teda aká je jej príčina.

Lieči celú osobu
• Naturopatická liečba zohľadňuje celého človeka (zahŕňa fyzické, duševné, genetické, environmentálne, sociálne a iné faktory).
• Liečený je človek, nie symptóm.

Prevencia je lepšia ako liečba

• Keďže väčšina chorôb je tak jasne spojená so stravou, životným štýlom a životným prostredím, je nevyhnutné, aby sme sa týmto faktorom zaoberali s cieľom predchádzať chorobe, a nie jednoducho reagovať, keď sa už prejaví.

Vzdelávanie
• Naturopatickí terapeuti vzdelávajú svojich pacientov tým, že im prinášajú lepšie pochopenie zdravia, ako ho dosiahnuť a udržať si ho a ako sa vyhnúť vytváraniu prostredia, v ktorom môže dôjsť k chorobe.
• Pacienti musia byť schopní prevziať zodpovednosť za svoje zdravie.