Online Konzultácie

Home  >  Služby  > Online konzultácie

Na našej klinike Vám môžeme poskytnúť kvalitné poradenstvo aj v prípade, že za nami nemôžete prísť na našu kliniku, či už preto, že bývate ďaleko, alebo preto, že Vám to nedovoľujú rodinné okolnosti, či zdravie. V takom prípade môžu konzultácie prebiehať cez aplikáciu Zoom (treba mať len pripojenie na internet na Vašom PC alebo mobile, ID a heslo pošleme, netreba nič inštalovať, je dobré mať kameru) a to v rovnakej dĺžke trvania ako pri osobnej konzultácii. Jediným obmedzením je, že Vás nemôžeme fyzicky zmerať na našich analytických a meracích prístrojoch. Ale aj napriek tomu máme sofistikovaný spôsob ako odhaliť príčinu ochorenia pomocou našich dotazníkov a kladením mnohých otázok ohľadom Vášho zdravotného stavu, životných a stravovacích návykov a rodinnej anamnézy, ktoré nám pomôžu získať celkový obraz o danom zdravotnom probléme a navrhnúť efektívny nutričný a lifestyle program.

konzult_sluzba-1