Úloha zinku v protivírusovej imunite a v ochorení COVID-19