Funkčná medicína – riešenie príčiny ochorenia, nie symptómov